STYLE NO.: TO FOLD – coat – 300 – 1. VOL. // FABRIC NO.: 002 – 100 % COT. // NO. 010 – BRASS

STYLE NO: TO FOLD – jacket – 200 – 1. VOL. // FABRIC NO. 002 – 100 % COT. // NO.: 010 BRASS

STYLE NO.: TO FOLD – shirt- 600 – 1. VOL. // FABRIC NO.: 006-2 – 100 % COTTON POPLIN

STYLE NO.: TO FOLD – pants – 501 – 1. // VOL. FABRIC NO.: 003 – 100 % WOOL

STYLE NO.: TO FOLD – vest – 101 – 1. VOL.

STYLE NO.: TO FOLD – vest – 103 – 1. VOL.  // FABRIC NO.: 001 – 100 % COT.

STYLE NO.: TO FOLD – shirt- 601 – 1. VOL. // FABRIC NO.: 006-1 – 100 % COTTON POPLIN

STYLE NO.: TO FOLD – pants – 500 – 1. // VOL. FABRIC NO.: 001 – 100 % COT. // NO. 010 – BRASS

STYLE NO.: TO FOLD – jacket – 202 – 1. & 3. VOL. FABRIC NO.: 003 – 100 % WOOL (1. VOL.)

STYLE NO.: TO FOLD – pants – 501 – 1. VOL. FABRIC NO.: 003 – 100 % WOOL

STYLE NO.: TO FOLD – vest – 100 – 1. VOL. // FABRIC NO. 003 – 100 % WOOL // NO. 010 – BRASS

STYLE NO.: TO FOLD – shirt- 602 – 1. VOL. // FABRIC NO.: 006-2 – 100 % COTTON POPLIN

STYLE NO.: TO FOLD – pants – 501 – 1. VOL. // FABRIC NO.: 003 – 100 % WOOL